Arkiv för december 2013

Läkarbehandlingar som berör

Hur vet man när en PRP-behandling blir bra? Vilka kriterier finns här och vad är det bästa scenariet? Bra frågor som förmodligen är helt avgörande för hur den fortsatta utvecklingen kommer att bli för kosmetik branschen. Fler läkare kommer att hoppa på trenden då den kommer och att försöka bygga upp en behandlingsform med PRP.Men kan läkare detta – inte troligt är mitt svar och det finns en långrad obesvarade frågor som bör ställas. Är en PRP-behandling en annan PRP behandling lik? Absolut inte. Vi kan bara börja med att om en person genomför tre behandlingar kommer alla dessa tre behandlingarna att vara i vidd del annorlunda. Har de gjorts vid olika tidpunkter på dagen med olika mycket sömn eller föda.

 

Inga kommentarer

Kvinnor drabbas oftare än män

Kvinnors hälsa debatteras relativt ofta i media. Många kvinnor drabbas längre upp i åren av diverse olika problem som ofta är kopplade till hormonförändringar i kroppen. En del av dessa problem leder till håravfall och depressioner vilka många gånger inte finns någon hjälp att söka inom den ordinarie sjukvården. Då finns det många specialiserade kliniker där alternativa behandlingar erbjuds och där många av dessa behandlingar absolut har en positiv utkomst. Det kan vara fråga om ren eller delvis upplevd placebo men i många fall är det korrekt upplevda iakttagelser. PRP-behandling är en behandling som kommer med stormsteg i många alternativa behandlingsformer och indikationer. Resultaten från PRP är inte placebo. Skälet att inte sjukvården har denna form är att det krävs oerhört mycket innan en hel sjukvårdsapparat skall anamma en ny behandlingsform. Utrustning, studier och utbildning till hela vård apparaten.

Inga kommentarer